• banner
Dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji Dyrnak çyzgysy manikýur pedikurasy göni gyrasy

Dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji Dyrnak çyzgysy manikýur pedikurasy göni gyrasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleriGysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Material:
Poslamaýan polat
Ulany:
Barmak
Gelip çykan ýeri:
Zhejiang, Hytaý
Marka ady:
Faseshowes
Model belgisi:
F -25
Reňk:
Kümüş / gyzyl
Önümiň ady:
Poslamaýan polatdan ýasalan dyrnaklar toplumy
Ady:
dyrnak kesmek gurallary
Gaplamak:
Blister kartoçkasy
Açar söz:
Poslamaýan polatdan ýasalan dyrnak gysgyjy
MOQ:
120 HK
Görnüşi:
Dyrnak kesiji pyçaklar
Aýratynlyk:
Göçme

Dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji Dyrnak çyzgysy manikýur pedikurasy göni gyrasy

Önümiň beýany

 

Haryt belgisi  FX-25 
Ady Dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji Dyrnak çyzgysy manikýur pedikurasy göni gyrasy
Reňk Moda reňkleriniň dürli-dürli bolmagy bilen gelýär
Material Plastmassa we tegmiller
Abraziw /
Gaplamak  1 20 halta / karton
Marka   FAKESHOWES

 

 Jikme-jik suratlar; 

 

 

 

Gaplamak we eltip bermek

 

 

Gaplamak maglumatlary: Dyrnaklara ideg etmek üçin kesik itekleýji / manikýur gurallaryny gaplamak
1 20 sany karton / karton
Eltip bermegiň jikme-jigi: 1-3 günlük dyrnaklara ideg etmek kesikul itekleýji / manikýur gurallary

 

Kompaniýanyň maglumatlary

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Dyrnak sungatynyň ussat dyrnaklaryny kesmek, dyrnak kesmek gurallary 

Aýratynlyklary:

1. Dyrnak lak bufer çotgasy,

2. Dyrnak buferimiziň ululygy:Islegiňize görä dizaýn,

3. Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli.

4. OEM gowy.

5. Islendik nagyş biziň üçin amatly.

6 siziň üçin logo çap edilip bilner,

7. Nusgalar: elýeterli

8. Biz bu ugurda hünärmen öndüriji.

Sorag-jogap

  1. Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?
Hawa, dyrnak çyrasy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ilki bilen size nusgalary iberip bileris.
 
2.Siz yz tertibini kabul edýärsiňizmi?
Hawa, aladalanýandygyňyza düşünýäris we siziň bilen uzak möhletleýin işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmagy umyt edýäris.
 
3.Siziň näçe reňkiňiz bar?
Müňlerçe reňklerimiz bar we her gün ýüz reňk öndürip bilýän hünärmen tehniki toparymyz bar.
 
4.OEM / ODM / -ni goldaýarsyňyzmy?
Hawa, köp ýyllyk iş tejribesi bolan hünärmen OEM / ODM zawody.
 
5.Harydyň ygtybarlylygy barada näme aýdyp bilersiňiz?
Jel poly adatça üç ýyl, çyra dürli görnüşlere bagly, adatça 1 hawa
 
6. Size agent gerekmi?
Hawa, elbetde, bütin dünýäde köp sanly agenti göz öňünde tutýarys, size iň bäsdeşlik bahasyny berip bileris we biziň agentimiz bolsaňyz, şol önümleri başga sebitlere satmarys.

 

Kompaniýamyza hoş geldiňiz !!!

 

Habarlaşmak üçin şahsyýet: Julia Su

Whatsapp / Wechat / Viber: +86180 6991 2202
Telefon: 86-0579-85875068
Skype: Juliaxu 53

Sahypa: ywrongfeng.en.alibaba.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň